VIII Kursokonferencja KS OZPN w Poroninie (10.12.2016)

W związku ze zbliżającym się terminem

kursokonferencji metodyczno-szkoleniowej Zarząd Kolegium Sędziów przekazuje informacje organizacyjne:

  1. Wykładowcami będą: Przewodniczący KS PZPN Zbigniew Przesmycki (obserwator FIFA); w razie wyjazdu na mecz zastąpi go Viceprzewodniczący KS PZPN Tomasz Mikulski (obserwator FIFA), Jacek Walczyński (były sędzia Extraklasy, obserwator szczebla centralnego), Grzegorz Jabłoński (szef szkolenia KS MZPN, sędzia szczebla centralnego).
  2. Udział jest obowiązkowy dla wszystkich sędziów i obserwatorów KS OZPN Nowy Sącz od „A” klasy wzwyż. Usprawiedliwieniem nieobecności sędziego na kursokonferencji może być jedynie stosowne zaświadczenie lekarskie lub udokumentowany wypadek losowy. Za nieobecność nieusprawiedliwioną sędzia zostanie obciążony kwotą na rzecz KFD w wysokości 175 zł.
  3. Usprawiedliwienia lub wszelkie pytania należy kierować do Przewodniczącego KS OZPN: brozeklabowa@wp.pl, Sekretarza: bogdanozpn@gmail.com lub Referenta ds. szkolenia: h.kozuch@poczta.onet.
  4. Koszt udziału wynosi: za 1 dzień 105 zł; za 2 dni 175 zł. Zachęcamy do udziału 2-dniowego.
  5. Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia Kursokonferencji u Referenta ds. finansowych właściwego dla danej Komisji Sędziowskiej. Każda Komisja Sędziowska może ustalić inny (wcześniejszy) termin wpłaty.
  6. Zachęcamy również do udziału sędziów wszystkich lig spoza KS OZPN Nowy Sącz. Zgłoszenia proszę kierować na maila referenta ds. szkolenia: h.kozuch@poczta.onet.pl.
  7. Sędziowie klasy „B” mają prawo uczestnictwa w kurskonferencji na zasadzie dobrowolności. Szczególnie zachęcamy do udziału sędziów, którzy mają ambicję awansu do klasy „A” w tym sezonie. Kontakt w/w.