Zebranie plenarne / Zmiana godziny rozpoczęcia spotkania

Informujemy, że już od najbliższego zebrania plenarnego które odbędzie się we czwartek (tj. 27 października)

na obiekcie KS Helena Nowy Sącz ulega zmianie czas rozpoczęcia spotkania z godziny 18.00 na 17.00.

TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA brzmi: „Wybrane aspekty niesportowego zachowania –trzymanie, pociąganie, popychanie”

Prelekcje na wyżej wymieniony temat poprowadzi kol. Jerzy Cetnarowski (sędzia IV ligi)

Przypominamy, że obecność na zebraniu dla wszystkich sędziów jest OBOWIĄZKOWA!

Ewentualne usprawiedliwienia nieobecności (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie ze szkoły lub pracy) należy przesłać na adres mailowy Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu: komisjasedziowska@gmail.com najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania.

INFORMUJEMY, że wszystkie kolejne cotygodniowe spotkania sędziów będą rozpoczynać się o godz. 17.00!!!

Zachęcamy do licznego uczestnictwa w spotkaniach.