Lista osób, które zalegają z opłatami do Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego

Brzeziński Andrzej – KFD Stałe i Pro-porcjonalne,

Gościński Dawid – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Hojniak Maciej – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Kaleta Arkadiusz – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Kumor Stanisław – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Kupczak Jakub – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Kupczak Paweł – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Nawalaniec Damian – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Olchawa Krzysztof – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Rajski Michał – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Rams Krzysztof – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Rogóż Maciej – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Szkaradek Michał – KFD Stałe i Proporcjonalne,

Ziaja Krzysztof – KFD Stałe i Proporcjonalne.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem KFD opłaty należy wnosić w określonym terminie bez wezwania. KFD stałe do 30.04, KFD proporcjonalne za rundę wiosenną do 31.07 każdego roku.

Wzywamy kolegów do uregulowania zaległości u kolegi Marcina Ogórka. Nr konta znajduje się w zakładce „KONTAKT”.

Równocześnie Zarząd KmS podjął decyzję, że KFD proporcjonalne za rundę jesienną będzie zbierane od wszystkich sędziów na wiosnę.