Regulamin 1. Halowego Turnieju Drużyn Sędziowskich o Puchar Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu

Zarząd Komisji Sędziowskiej potwierdza, że turniej odbędzie się w niedzielę 19.02 od 10:00 do 14:00 na hali Gimnazjum w Brzeznej.

WAŻNE!!! Mamy napięty harmonogram gier, dlatego wszystkie mecze muszą zaczynać się punktualnie. Pierwszy o 10:00. Mecze nie mogą być opóźniane z powodu nieobecności drużyny lub poszczególnych zawodników. 

Wszyscy spotykamy się w hali o 9:30.

W trakcie turnieju przewidziany jest ciepły posiłek. Zachęcamy sędziów do pozostania po turnieju w celu wspólnej integracji.

Najpóźniej w piątek podamy terminarz turnieju oraz składy drużyn.

REGULAMIN ROZGRYWEK

CEL:
Propagowanie zdrowego stylu życia, integracja sędziów piłki nożnej, selekcja wyróżniających się zawodników do reprezentacji KmS Nowy Sącz, wyłonienie najlepszej drużyny z Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu.
TERMIN I MIEJSCE:
19 luty 2017 r. godz. 10:00, sala gimnastyczna Gimnazjum w Brzeznej.
UCZESTNICY:
W turnieju mogą brać udział drużyny sędziowskie (czynni sędziowie piłki nożnej należący do KmS Nowy Sącz podzieleni terytorialnie, kursanci i sędziowie rzeczywiści). Warunkiem uczestnictwa w drużynie jest wpłata 10 zł na pokrycie kosztów wynajęcia hali. Odpowiedzialnym za uregulowanie kwestii finansowych przed rozpoczęciem turnieju czyni się koordynatorów drużyn.

PODZIAŁ NA DRUŻYNY:

W turnieju bierze udział 6 drużyn:

  1. Nowy Sącz I                            (koordynator Robert Budnik)
  2. Nowy Sącz II                          (koordynator Przemek Grębski)
  3. Stary Sącz + Podegrodzie    (koordynator Dawid Mituś)
  4. Nawojowa + Kamionka       (koordynator Jasiek Horowski)
  5. Paszyn + Korzenna               (koordynator Kuba Sromek)
  6. Uczestnicy zimowego kursu dla sędziów    (k: Oskar Zaczyk)

Nazwy drużyn oraz podział terytorialny jest umowny. Organizatorzy mogą przesuwać sędziów w celu wyrównania ilości zawodników  w drużynie oraz poziomu piłkarskiego drużyn.

SYSTEM ROZGRYWEK:
– Halowy Turniej zostanie rozegrany w systemie „każdy z każdym”.
Czas meczu: 12 minut bez zmiany pola gry. Mecze muszą zaczynać się punktualnie i nie mogą być opóźniane z powodu nieobecności drużyny lub poszczególnych zawodników. W przypadku nie stawienia się drużyny na czas grozi jej walkower.
– W grze biorą udział pięcioosobowe zespoły (w tym bramkarz). Wszyscy zawodnicy tworzący drużynę uczestniczą w grze taką samą ilość czasu.
– Sędzia ma do dyspozycji kary: żółta kartka – 2 minuty oraz czerwona kartka – 5 minut.
– Gra odbywa się zgodnie z Przepisami gry.
– Zmiany zawodników podczas gry wykonuje się systemem hokejowy bez konieczności zgłaszania tego faktu sędziemu. Zmiany należy jednak dokonać w sposób nieutrudniający gry a na boisku musi się znajdować wymagana liczba grających.
– Po wyjściu piłki za linię końcową boiska bramkarz rozpoczyna grę ręką.
– Auty wykonujemy nogą. Piłka musi stać nieruchomo na linii bocznej lub poza nią.
– Podczas gry nie wolno wykonywać wślizgów, zarządzany jest rzut wolny bezpośredni a w obrębie pola karnego – rzut karny.
ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI:
Za zwycięstwo – 3 pkt.
Za remis – 1 pkt.
Za przegraną – 0 pkt.
W przypadku równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decydują:
a/ bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami
b/ różnica bramek
c/ większa liczba strzelonych bramek.
Strój, obuwie:
– Na terenie sali gimnastycznej wymagana jest zmiana obuwia na sportowe z jasną podeszwą. Brak powoduje zakaz udziału w meczu.
– Zawodnicy każdej z drużyn powinni posiadać jednolite stroje/koszulki.
Inne:
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Mecze

– Organizator oraz sędziowie nie biorą odpowiedzialności za wypadki losowe w trakcie trwania rozgrywek oraz za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu.
– Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora.