Konfrontacja przedmeczowa nadal obowiązuje

Ponieważ pojawiły się wątpliwości oraz pytania od sędziów na temat konfrontacji przedmeczowej informujemy, że konfrontacja nadal obowiązuje przed każdym meczem.

Przypominamy również listę 6-iu (sześciu) dokumentów tożsamości obowiązujących podczas konfrontacji przedmeczowej (w trakcie lub po zawodach)

 

  • Paszport 
  • Dowód Osobisty /Tymczasowy/
  • Książeczka Wojskowa
  • Prawo Jazdy
  • Legitymacja Szkolna- ważna
  • Karta Rowerowa ze zdjęciem