PIT-y do odbioru w OZPN-ie | Aktualizacja 10.03.17

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie OZPN-u w Nowym Sączu jest możliwość odebrania PIT-u.

W rozwinięciu wiadomości znajduje się lista osób które mogą odebrać wyżej wymieniony dokument.

WYKAZ sędziów posiadających w OZPN-ie do odebrania PIT – 11 za 2016 r.

Istnieje również możliwość odebrania PIT-u na egzaminach wiosennych kl. „O” i „A” oraz kl. „B”.

Aktualizacja 10.03.2017 r.