Plan egzaminów klasy B oraz kursantów 31.03.2017

Plan egzaminów:

15:45 – zbiórka (rejestracja uczestników) – Zespół Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18 Nowy Sącz

16:15 – 16:45 – Egzamin teoretyczny sędziów klasy B oraz kursantów.

17:15 – 17:50 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy B– grupa 2 oraz sędziny (Instytut Sportu PWSZ Nowy Sącz ul. Kościuszki 2).

17:55 – 18:35 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy B– grupa 1 oraz kursanci.

19:00 – ogłoszenie wstępnych wyników

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:  Konrad Kolak

Członkowie komisji egzaminacyjnej: Zarząd KmS, obserwatorzy oraz sędziowie kl. O i A.

 

Poniżej przedstawiamy limity czasowe dla sędziów, jakie przewidziane są w regulaminie.

Przypominamy, że sędziowie sami wybierają grupę, w której biegają.

Grupę 1 tworzą sędziowie z aspiracjami do awansu oraz sędziowie po kursie (mężczyźni). Grupę 2 tworzą pozostali sędziowie oraz sędziny.

Plik audio interwał limit 15 sek, 20 sek.

Plik audio interwał limit 17 sek, 22 sek.

Grupa 1 Grupa 2
bieg chód bieg chód
15 sek. 20 sek. 17 sek. 22 sek.
Dystans 4000 m Dystans 4000 m

Przypominamy o obowiązku posiadania na egzaminie karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi z datą ważności minimum do końca rundy wiosennej. Wszystkie zdeponowane u nas karty zdrowia utraciły już swoją ważność, zatem wszyscy sędziowie muszą zrobić nowe badania.