Plan Egzaminów Sędziów Klasy O i A, KS OZPN Nowy Sącz, Nawojowa – 18 marzec 2017

Plan egzaminów:

9:30 – zbiórka (rejestracja uczestników) – Zespół Szkół Rolniczych w Nawojowej.

10:00 – 10:30 – Egzamin teoretyczny sędziów klasy O i A –  grupa młodsza i starsza.

( zgodnie z Regulaminem Klasyfikacji Sędziów na sezon 2016/2017 minimum zaliczeniowe wynosi 24 pkt.).

11:15 – 12:00 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy O i A – grupa starsza (Stadion sportowy w Nawojowej).

( zgodnie z Regulaminem Klasyfikacji Sędziów na sezon 2016/2017 normy czasowe wyglądają następująco:
bieg 75m – 17sek., marsz  25m – 20 sek.).

12:00 – 13:15 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy O i A – grupa młodsza.

( zgodnie z Regulaminem Klasyfikacji Sędziów na sezon 2016/2017 normy czasowe wyglądają następująco:
bieg 75m – 15 sek., marsz 25m – 20sek.).

13:30 – ciepły posiłek

14:30 – ogłoszenie wstępnych wyników

14:45 – Posiedzenie Zarządu KS OZPN Nowy Sącz.

Program:

  1. Wystąpienie Prezesa OZPN Nowy Sącz Roberta Korala
  2. Podsumowanie Kursokonferencji Szkoleniowej 2016
  3. Omówienie egzaminów kontrolnych (szkoleniowych) – Nowy Targ – Listopad 2016
  4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej: Stanisław Brożek

Członkowie komisji egzaminacyjnej: obserwatorzy  KS OZPN Nowy Sącz oraz sędziowie III i IV ligi.

 

Przypominamy o obowiązku posiadania na egzaminie karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi z data ważności minimum do końca rundy wiosennej.

 

 

Referent d.s. szkolenia                                      Sekretarz                                                   Przewodniczący

KS OZPN Nowy Sącz                                        KS OZPN Nowy Sącz                                KS OZPN Nowy Sącz

 

/-/ Hubert Kożuch                                            /-/ Bogusław Klimek                                 /-/ Stanisław Brożek