Plan Szkolenia sędziów i obserwatorów Komisji Sędziowskiej Nowy Sącz wiosna 2017

Przedstawiamy szczegółowy Plan Szkolenia sędziów i obserwatorów zrzeszonych w Komisji Sędziowskiej Nowy Sącz. Dostępny jest pod tym linkiem.

Najważniejsze informacje w nim zawarte:

  1. Pierwsze zebranie plenarne w tym roku odbędzie się we czwartek 30.03 w budynku KS Helena.
  2. Egzamin wiosenny klasy B odbędzie się w piątek 31.03 o godzinie 16. Teoria w ZS Samochodowych, kondycja na stadionie PWSZ.
  3. Egzamin letni klasy B odbędzie się w piątek 16.06 w Nowym Sączu.

WAŻNE!!! Przypominamy, że każdy sędzia ma obowiązek dostarczenia na egzamin oryginału ważnej karty zdrowia lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do sędziowania. Karta/zaświadczenie (oryginał lub kopia) ma zostać zdeponowany u sekretarza KmS na czas trwania rundy wiosennej.

Bez spełnienia tego wymogu sędzia nie zostanie dopuszczony do egzaminu kondycyjnego.