WAŻNE!!! Składka na KFP oraz uzupełnianie deklaracji

Informujemy, że każdy sędzia rzeczywisty ma obowiązek uiścić składkę na FKFP (dawne KFP) w wysokości 52 zł panu Zbyszkowi Gawrysiowi najpóźniej na pierwszym w tym roku zebraniu plenarnym we czwartek 30.03. Wpłat można dokonywać również przelewem na konto: 72 1240 4748 1111 0000 4869 7075 (w takim przypadku trzeba jednocześnie powiadomić pana Gawrysia sms’em lub mailem.

Sędziowie, którzy nie wywiążą się z w/w obowiązku zostaną „zdjęci” z obsady na najbliższy weekend.

Ponadto otrzymaliśmy z Krakowa zwrot kilkunastu deklaracji FKFP, które są nieważne z powodu braków formalnych. Takie braki powodują, że deklaracja przystąpienia do FKFP jest nieważna i de facto sędzia nie należy do Funduszu. Niżej wymienieni sędziowie mają obowiązek uzupełnić braki również najpóźniej do czwartku pod rygorem wycofania z obsady.

 1. Fecko Kamil – zdjęcie (jak do legitymacji lub dowodu)
 2. Kaleta Arkadiusz  – zdjęcie
 3. Kruczek Bartłomiej – zdjęcie
 4. Lenar Piotr – zdjęcie
 5. Młynarczyk Maciej – zdjęcie
 6. Rams Krzysztof – zdjęcie
 7. Rogóż Maciej- zdjęcie
 8. Szewczyk Jakub – zdjęcie
 9. Słomka Paweł – zdjęcie + nowa deklaracja
 10. Horowski Jan – nowa deklaracja
 11. Sromek Jakub – nowa deklaracja
 12. Sułkowski Piotr – nowa deklaracja
 13. Zalewski Kamil – nowa deklaracja

Nowe deklaracje będzie miał we czwartek Pan Zbyszek Gawryś. Również on zbiera zdjęcia.