Wiadomość dotycząca przesyłania oryginałów sprawozdań

Wydziały Gier MZPN oraz OZPN przypominają o obowiązku dostarczania papierowych sprawozdań (oprócz wpisu do Extranetu) z wszystkich rozgrywek prowadzonych w województwie Małopolskim.

Przedstawiamy wyciąg z regulaminu rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2016/2017 pkt. 6, „SĘDZIOWIE” par. 12, ppkt 6 mówi:

„Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania. Oryginalne egzemplarze Sprawozdania musza być dostarczone w terminie 3 dni do organu prowadzącego rozgrywki (listem lub osobiście). W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów – oryginalne Sprawozdania muszą być dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu.”