Zmiana sposobu rozliczania delegacji sędziowskich

UCHWAŁA Nr 62 

Zarządu  OZPN Nowy Sącz z dnia  25 stycznia  2017 r.

w sprawie  naliczania kosztów uzyskania przychodu.

§ 1.

            Zarząd OZPN Nowy Sącz na posiedzeniu w dniu  25 stycznia 2017 r.   podjął jednogłośnie  Uchwałę o naliczaniu przez wszystkich sędziów oraz obserwatorów OZPN Nowy Sącz 20 % kosztów uzyskania przychodu od ekwiwalentu za prowadzenie ( obserwację ) zawodów piłki nożnej.

§ 2.

Odpowiedzialnym za realizację Uchwały jest  Przewodniczący Wydziału Sędziowski  OZPN Nowy Sącz  Stanisław Brożek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           Za Zarząd: Prezes OZPN Nowy Sącz

                                                                                                                                 Robert Koral