Lista obecności na zebraniu plenarnym

Przedstawiamy listę obecności na zebraniu plenarnym dnia 30.03.2017.

Osoby, które nie usprawiedliwiły właściwie swojej nieobecności zostają obciążeni opłatą KFD w kwocie 50 zł. Sposób usprawiedliwiania jest zawarty w Uchwale nr 4/2016. Opłatę należy wnieść do referenta ds. finansowych kolegi Marcina Ogórka najpóźniej do najbliższego zebrania.

Zachęcamy do cotygodniowej obecności na zebraniach. Będzie się to przekładać na ilość i jakość otrzymywanych meczów.