Zebranie plenarne we czwartek o godz. 18:00!

Przypominamy, że najbliższe zebranie plenarne odbędzie się we czwartek (27 kwietnia) o godzinie 18:00 w świetlicy KS Helena Nowy Sącz. Tematem szkolenia będą „Masowe konfrontacje – zapobieganie, gaszenie i karanie”. Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Kolegium Sędziów w Nowym Sączu Stanisław Brożek.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest obowiązkowa. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!