Zgrupowania sędziów szczebla centralnego – LATO 2017

Po uzyskaniu potwierdzeń od właścicieli obiektów Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację na temat organizowanych przez siebie zgrupowań sędzi, sędziów i obserwatorów, w sesji Lato 2017:

→ 7-9 lipca 2017 (piątek-niedziela), Bełchatów (hotel Wodnik): sędziowie zawodowi, TopAmator A, TopAmator B, asystenci szczebla centralnego, obserwatorzy szczebla centralnego

→ 21-23 lipca 2017 (piątek-niedziela) , Bełchatów (hotel Wodnik): sędziowie TopAmator C, obserwatorzy III ligi

→ 28-30 lipca 2017 (piątek-niedziela), Majdan-Wiązowna k. Warszawy (hotel Brant): sędzie, asystentki, obserwatorki szczebla centralnego

 

Wszystkie kursy rozpoczynają się w piątek obiadem, kończą się obiadem w niedzielę. Programy poszczególnych zgrupowań będą przesyłane bezpośrednio do powołanych.