Kwoty KFD do zapłaty

Po podliczeniu wszystkich przeprowadzonych spotkań w rundzie jesiennej przez sędziów należących do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu w dalszej części wiadomości publikujemy poszczególne kwoty przypisane konkretnemu sędziemu za przeprowadzone zawody. Należy je uregulować na najbliższym zebraniu plenarnym które odbędzie się 26 maja o godz. 18 na obiekcie KS Helena Nowy Sącz. Osoby, które nie będą obecne na zebraniu mają obowiązek dokonać wpłaty przelewem na konto referenta ds. finansowych – Marcina Ogórka, nr 93 1910 1048 2944 0430 5848 0001 najpóźniej do poniedziałku. Osoby, które nie dokonają wpłaty nie będą uwzględniane w obsadzie.

Opłaty_KFD_Jesień_2016

Opłaty za rundę wiosenną będą zbierane na egzaminach letnich po przeliczeniu całej rundy.