Zebranie plenarne zostaje przeniesione na piątek godz. 18. Po zebraniu zapraszamy na grilla

Informujemy, że ze względu na rozgrywanie meczów zaległych zebranie plenarne zostaje przeniesione z czwartku na piątek (26.05) – godz. 18.00!!! Miejscem spotkania będzie tradycyjnie obiekt sportowy KS Helena Nowy Sącz.

Tematem szkolenia będzie „Zarządzanie czasem – zasady doliczania czasu oraz  kończenia części gry”.  Dodatkowo zostaną omówione błędy najczęściej popełniane przez sędziów na meczach. Spotkanie poprowadzi obserwator 4. ligi Pan Zbigniew Gawryś.

Bezpośrednio po zebraniu (również na obiekcie Heleny) będzie zorganizowany grill. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie koleżanki i kolegów. Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać grill zostanie przesunięty na późniejszy termin.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest obowiązkowa. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!