Kwoty KFD do zapłaty (wiosna)

Po podliczeniu dotychczasowych przeprowadzonych spotkań w rundzie „wiosennej” przez sędziów należących do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu w dalszej części wiadomości publikujemy poszczególne kwoty przypisane konkretnemu sędziemu za przeprowadzone zawody.

Należy je uregulować najpóźniej  do 23 czerwca (tj. piątek) . Wpłaty należy dokonać osobiście lub przelewem na konto referenta ds. finansowych – Marcina Ogórka, nr 93 1910 1048 2944 0430 5848 0001.  Osoby, które nie dokonają wpłaty nie będą uwzględniane w obsadzie oraz nie zostaną dopuszczone do udziału w egzaminach konkursowych kl. O i A które odbędą się 24  czerwca w Nawojowej.

Opłaty_KFD_WIOSNA_2017

Zachęcamy do jak najszybszego dokonania wpłat na wyżej podany nr konta do piątku, ponieważ istnieje zagrożenie, że kol. Marcin Ogórek nie będzie obecny na egzaminach z powodu obowiązków zawodowych.