Plan egzaminów sędziów klasy O i A Kolegium Sędziów Nowy Sącz – 24 czerwiec 2017 – Nawojowa

 

Plan egzaminów:

9:00 –  zbiórka (rejestracja uczestników) – Zespół Szkół Rolniczych
w Nawojowej.

9:30 – 10:00 – Egzamin teoretyczny sędziów klasy O i A grupa młodsza i starsza.

( zgodnie z Regulaminem Klasyfikacji Sędziów na sezon 2016/2017 minimum zaliczeniowe wynosi 24 pkt.)

10:15 – 11:00 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy O i A grupa starsza (Stadion sportowy w Nawojowej).

( zgodnie z Regulaminem Klasyfikacji Sędziów na sezon 2016/2017 normy czasowe wyglądają następująco: bieg 75m – 17sek., marsz  25m – 20 sek.).

11:00 – 12:15 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy O i A grupa młodsza.

( zgodnie z Regulaminem Klasyfikacji Sędziów na sezon 2016/2017 normy czasowe wyglądają następująco: bieg 75m – 15 sek., marsz 25m – 20sek.).

12:30 – ciepły posiłek

13:30 – ogłoszenie wstępnych wyników egzaminu.

Przypominamy o obowiązku posiadania na egzaminie karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej: Stanisław Brożek

Członkowie komisji egzaminacyjnej: wszyscy obserwatorzy
KS OZPN Nowy Sącz oraz sędziowie III i IV ligi.

 

Referent d.s. szkolenia                                  Sekretarz                                                          Przewodniczący

KS OZPN Nowy Sącz                                     KS OZPN Nowy Sącz                                     KS OZPN Nowy Sącz

/-/ Hubert Kożuch                                         /-/ Bogusław Klimek                                     /-/ Stanisław Brożek