Plan Egzaminów Poprawkowych kl. O i A – Nawojowa 6 lipiec 2017

Plan egzaminów:

16.15 – zbiórka uczestników- stadion sportowy w Nawojowej

16.30 – egzamin teoretyczny

17.15 – egzamin kondycyjny – grupa młodsza

18.00 – egzamin kondycyjny – grupa starsza

Przypominamy wszystkim sędziom o obowiązku posiadania ważnej karty zdrowia.