Pierwsze zebranie plenarne – czwartek 31.08.2017

Informujemy, że pierwsze zebrania plenarne w tym sezonie odbędzie się we czwartek (tj. 31 sierpnia) na obiekcie KS Helena Nowy Sącz o godz.: 18.00!

TEMATEM GŁÓWNYM SZKOLENIA będzie: „Przedstawienie najnowszych wytycznych oraz
zmian w Przepisach Gry oraz przypomnienie istotnych zapisów w Regulaminach ”

Prelekcje na wyżej wymieniony temat poprowadzi: Prezes Kolegium Sędziów Nowy Sącz, obserwator II ligi – Stanisław Brożek

Przypominamy, że obecność na zebraniu dla wszystkich sędziów jest OBOWIĄZKOWA!

Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!