Plan egzaminów poprawkowych sędziów klasy „B” KmS Nowy Sącz- 11 sierpień 2017

Plan egzaminów:

16:15 – zbiórka uczestników – Instytut Sportu PWSZ Nowy Sącz ul. Kościuszki 2

16:30 – 17:00 – Egzamin teoretyczny

17:15 – 17:45 – Egzamin kondycyjny – grupa 1

17:50 – 18:25 – Egzamin kondycyjny – grupa 2

18:30 –  19:00 – Egzamin kondycyjny– grupa 3 oraz sędziny

Harmonogram może ulec niewielkim zmianom. Istnieje możliwość, że egzamin teoretyczny zostanie przeprowadzony w innym miejscu na terenie Nowego Sącza. Prosimy o sprawdzenie go ponownie w przeddzień egzaminu.

Przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie ważnej karty zdrowia. Sędziowie, którzy nie są pewni ważności swojej karty zdrowia mogą sprawdzić to u sekretarza Huberta Kożucha.