Ustalono termin oraz miejsce XXII Memoriału im. Piotra Nowackiego

Zarząd Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu podjął decyzję, że XXII Memoriał im. Piotra Nowackiego odbędzie się dnia 24.08 (czwartek) w godzinach popołudniowych na obiektach KS Helena Nowy Sącz. Szczegółowy harmonogram zastanie podany po potwierdzeniu uczestnictwa przez zaproszone drużyny.