Zebranie plenarne – czwartek godz. 18.00!

Przypominamy, że zebranie plenarne odbędzie się w najbliższy czwartek (tj. 23.11) na obiekcie KS Helena Nowy Sącz o godz.: 18.00. Wykład na temat: „Analiza najciekawszych sytuacji z niższych lig polskich ” poprowadzi kolega Kamil Sobczak, sędzie IV ligi.

Przypominamy, że obecność na zebraniu dla wszystkich sędziów jest OBOWIĄZKOWA!

Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!