Zebranie plenarne we wtorek (06.03) o godz. 18:00!

Przypominamy, iż pierwsze w tym roku zebranie plenarne odbędzie się we wtorek (06 marca) o godzinie 18:00 na Hali Sportowej przy ulicy Nadbrzeżnej!! Tematem szkolenia będzie- „Zagranie piłki ręką w odniesieniu do obowiązujących Przepisów i interpretacji”. Spotkanie poprowadzi kol. Wacław Gargula.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!

Na zebraniu będzie możliwość odebrania PIT-ów.