Plan egzaminów sędziów klasy B oraz kursantów 20.04.2018

Plan egzaminów:

16:00 –16:25  zbiórka (rejestracja uczestników) – Zespół Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18 Nowy Sącz.

16:30 – 17:00 – Egzamin teoretyczny sędziów klasy B oraz kursantów.

17:30 – 18:00 – Egzamin kondycyjny – grupa 1 (Instytut Sportu PWSZ Nowy Sącz ul. Kościuszki 2).

18:05 – 18:35 – Egzamin kondycyjny – grupa 2.

18:40 –  19:10 – Egzamin kondycyjny – grupa 3.

19:15 –  19:45 – Egzamin kondycyjny – grupa 4.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:  Konrad Kolak

Członkowie komisji egzaminacyjnej: Zarząd KmS, oraz sędziowie kl. O i A.

Każdy sędzia bezpośrednio przed egzaminem ma obowiązek zgłosić Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej, do której grupy chce trafić.

Poniżej przedstawiamy limity czasowe dla sędziów i sedzin, jakie przewidziane są w regulaminie.

Grupę 1 tworzą sędziowie z aspiracjami do awansu do klasy „A” oraz kursanci (mężczyźni). Grupę 2 tworzą pozostali sędziowie którzy nie mają aspiracji do awansu do klasy „A”.  Grupę 3  tworzą Kobiety. Grupę 4 sędziowie urodzeni w 1979 roku i starsi którzy nie mają aspiracji awansu do klasy „A”.

 

GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4
bieg chód bieg chód bieg chód bieg chód
15 sek. 20 sek. 17 sek. 22 sek. 17 sek. 24 sek. 17 sek. 24 sek.
dystans 4000 dystans 4000 dystans 4000 dystans 2400
 

Przypominamy wszystkim uczestnikom o obowiązku posiadania karty zdrowia w oryginale do wglądu oraz kopi którą przekazujemy do akt sędziowskich (sędziowie którzy nie spełnia tego wymogu nie zostaną dopuszczeni do egzaminu)!