Zaległości finansowe

Przypominamy iż jednym z warunków dopuszczenia do jutrzejszego egzaminu jest uregulowanie wszystkich zaległości finansowych u kol. Marcina Ogórka.