Zbiórka opłat KFD odbędzie się na piątkowym zebraniu plenarnym

Zarząd KmS informuje, że na piątkowym zebraniu będzie prowadzona zbiórka opłat KFD od wszystkich sędziów:

1. stałej opłaty za 2018 rok – 50 zł od każdego sędziego,

2. proporcjonalnej opłaty – zależności od ilości i rodzaju przeprowadzonych spotkań (runda wiosenna 2018 oraz końcówka rundy jesiennej 2017). Wysokość wpłat można znaleźć tutaj: Opłaty_KFD_PROPORCJONALNE WIOSNA_2018

Jeśli ktoś z sędziów nie będzie obecny na spotkaniu opłatę należy uregulować najpóźniej  do końca tego tygodnia (10.06). Wpłatę można dokonać przelewem na konto referenta ds. finansowych – Marcina Ogórka, nr 93 1910 1048 2944 0430 5848 0001.  W tytule przelewu należy wpisać „KFD Nazwisko i Imię”. Osoby, które nie dokonają wpłaty nie będą uwzględniane w obsadzie oraz nie zostaną dopuszczone do udziału w egzaminach.