Zebranie plenarne – piątek godz. 18:00!

Kolejne, czwarte już w tym roku zebranie plenarne odbędzie się w piątek (8 czerwca) o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. T. Tańskiego, ul. Rejtana 18.

Tematem szkolenia będzie:- „Niesportowe zachowanie wobec sędziów (antycypowanie)”.

Spotkanie poprowadzi Zbigniew Gawryś, obserwator IV ligi.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!