Harmonogram egzaminów poprawkowych kl. B oraz pozostałych sędziów

Prezentujemy szczegółowy harmonogram egzaminów poprawkowych kl B oraz pozostałych sędziów które odbędą się 24 sierpnia (piątek) na obiektach PWSZ, Instytut Kultury Fizycznej ul. Kościuszki 2.

17:45 – rejestracja uczestników,
18:00 – egzamin teoretyczny,
18:35 –  egzamin kondycyjny.

Przypominamy wszystkim koleżankom i kolegom, że osoby które nie zaliczyły egzaminu, bądź  nie usprawiedliwiły swojej nieobecności na I terminie, iż warunkiem dopuszczenia sędziego do II terminu egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 50 zł.