Termin wnoszenia opłat za licencję sędziowskie sezon 2018/2019

Informujemy, że w związku z najbliższymi egzaminami poprawkowymi sędziów kl B i kursantów oraz planowanym pierwszym cotygodniowym zebraniem sędziów należących do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu będą zbierane opłaty za licencję sędziowskie w sezonie rozgrywkowym 2018/2019. 
Ostateczny termin wnoszeni opłat za licencje sędziowskie upłynie w piątek 24 sierpnia
Prosimy o poważne podejście do w/w tematu.
Sędziowie którzy nie uiszczą opłaty zostaną zawieszeni w obsadzie.  
Poniżej przypominamy komunikat w tej sprawie wystosowany z KS MZPN.


„[…]Komisja ds. Licencji Sędziowskich Małopolskiego ZPN informuje wszystkich sędziów czynnych (sędziujących, tak kobiety, jak i mężczyźni), że w związku z nadchodzącym sezonem piłkarskim 2018/19 zobowiązani są posiadać licencję sędziowską zgodnie z Uchwałą nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarządu PZPN w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity).
Do jej uzyskania należy:
1. złożyć czytelnie i rzetelnie wypełniony wniosek (załącznik nr 1 w/w Uchwały, obowiązuje wersja oryginalna wniosku) o przyznanie licencji sędziowskiej (dane muszą być zgodne z dokumentacją sędziego z macierzystego KS Podokręgu) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie odpowiedniej opłaty licencyjnej w swoich macierzystych KS (wniosek – potwierdzony przez Przewodniczącego danego KS-u).2. Sędziowie mają obowiązek posiadania m.in. średniego wykształcenia, z wyjątkiem tych, którzy kontynuują to wykształcenie.

3. Formularz wniosku o przyznanie licencji sędziowskiej (załącznik nr 1 w/w Uchwały) jest do pobrania na stronie internetowej Małopolskiego ZPN w zakładce „Dokumenty”.

4. Wysokość opłat licencyjnych jest podana w załączniku nr 2 w/w Uchwały; każdy sędzia wpłaca opłatę za siebie, musi posiadać osobny dowód wpłaty z dopiskiem: nazwisko i imię, sezon piłkarski – którego wpłata dotyczy, KS – którego jest członkiem oraz klasę uprawnień.

5. Każdy sędzia dołącza do dokumentacji legitymację licencji sędziowskiej do jej prolongaty na sezon 2018/19, ew. 1 zdjęcie (czytelnie podpisane na odwrocie z podaniem KS) do wyrobienia nowej.

6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia upoważniającego pełnienie funkcji sędziego pn, również jak w sezonie 2017/18.

7. Każdy sędzia jest zobowiązany do sprawdzenia w KS MZPN, czy posiada przyznaną licencję sędziowską na sezon 2018/19 przed rozpoczęciem rozgrywek.

* Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich – TUTAJ
* Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej TUTAJ
* Załacznik nr 2 – Opłaty za licencje sędziowskie TUTAJ

Top Amator – 600 zł
III liga – 250 zł
IV liga – 160 zł
klasa okręgowa – 120 zł
klasa A – 90 zł
klasa B i C – 75 zł
Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł
Początkujący – 1 zł (sędzia w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego)

Źródło: strona MZPN”