Zebranie plenarne – 26 października

Informujemy wszystkich naszych sędziów, że najbliższe zebranie plenarne odbędzie się w piątek (26 października) o godzinie 18:00 w Samochodówce.

Tematem szkolenia będzie:- „Trzymanie – jak odróżnić przerwanie korzystnej akcji od niesportowego zachowania

Spotkanie poprowadzi kol. Krzysztof Budnik (sędzia IV ligi – Referent ds. szkolenia KmS Nowy Sącz)

Na zebraniu do nabycia będzie najnowsze wydanie Przepisów Gry. Każdy sędzia ma obowiązek się w nie zaopatrzyć. Cena 12 zł.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!