Plenarka, zbiórka KFD oraz odbiór sprzętu sędziowskiego

Przypominamy koleżankom i kolegom, że w najbliższy piątek o godzinie 17 w Samochodówce odbędzie się ostatnie w tym roku zebranie plenarne.

Przy okazji zebrania zostanie zebrane KFD proporcjonalne (od ilości przeprowadzonych zawodów). 

Oprócz tego będziemy dystrybuować zamówione torby sędziowskie (koszt 50 zł). Mamy również ortaliony, ale ze względu na zaniżoną rozmiarówkę, duża część zamówionych kurtek może na Was nie pasować. Dlatego na razie nie będziemy ich rozdawać, ale każdy sędzia będzie miał możliwość przymierzyć ortalion i jeszcze raz zadeklarować rozmiar.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.