Komunikat dotyczący nowego sposobu wypisywania delegacji (rachunków sędziowskich)

Informujemy wszystkich sędziów, że prawdopodobnie od początku rundy wiosennej zmieni się sposób rozliczania delegacji sędziowskich (stawki ryczałtowe bez doliczania kosztów dojazdów). Dopóki jednak nie wejdzie ta zmiana rekomendacja MZPN jest taka, aby na delegacjach odejmować od przychodu (ekwiwalentu)  20% kosztów uzyskania przychodu (tak jak robiliśmy to w zeszłym roku dla klubu Sandecja).

W związku z powyższym sędziowie na rachunkach muszą wypisywać 20% koszty uzyskania przychodów bez względu, czy ekwiwalent przekracza 200 zł, czy też nie.

O ewentualnych zmianach dotyczących delegacji będziemy informować na naszej stronie internetowej.