IFAB opublikowało zmiany jakie wejdą w życie w Przepisach Gry 2019/20!

Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

1. Nierozmyślne zdobycie bramki ręką, bądź wejście w posiadanie piłki poprzez nierozmyślne zagranie piłki ręką będzie uznawane za przewinienie (tylko w sytuacjach, w konsekwencji których powstanie sytuacja bramkowa). Takie przewinienie nie będzie karane kartką.

2. Osoby ze sztabu szkoleniowego będą otrzymywać kartki – na takich samych zasadach, jak zawodnicy.

3. Przy rzutach od bramki i rzutach wolnych z własnego pola karnego, piłka nie musi opuścić pola karnego by być w grze.

4. Zawodnik zmieniany będzie opuszczać boisko przez najbliższą linię, a nie, jak do tej pory w wyznaczonym miejscu.

5. Podczas wykonywania rzutu karnego, bramkarz będzie mógł tylko jedną nogą dotykać linii bramkowej.

Więcej informacji na temat zmian znajdziecie na stronie The IFAB.

Prezentujemy link do oficjalnego komunikatu.

Pamiętajmy, że zmiany wejdą w życie dopiero w następnym sezonie!!!