Plan egzaminów sędziów klasy B oraz kursantów 29.03.2019

Plan egzaminów:

15:40 –16:00  zbiórka (rejestracja uczestników) – Zespół Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18 Nowy Sącz.

16:00 – 16:30 – Egzamin teoretyczny sędziów klasy B oraz Kursantów.

17:00 – 17:30 – Egzamin kondycyjny – grupa 1 (Instytut Sportu PWSZ Nowy Sącz ul. Kościuszki 2).

17:35 – 18:05 – Egzamin kondycyjny – grupa 2.

18:10 –  18:40 – Egzamin kondycyjny – grupa 3 oraz 4.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:  Konrad Kolak

Członkowie komisji egzaminacyjnej: Zarząd KmS, oraz sędziowie kl. O i A.

Każdy sędzia bezpośrednio przed egzaminem ma obowiązek zgłosić Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej, do której grupy chce trafić.

Poniżej przedstawiamy limity czasowe dla sędziów, jakie przewidziane są w regulaminie.

GRUPA 1: bieg- 15 sekund, chód- 20 sekund, dystans- 4000 m

GRUPA 2: bieg- 17 sekund, chód- 22 sekundy, dystans- 4000 m

GRUPA 3: bieg- 17 sekund, chód- 24 sekundy, dystans- 4000 m

GRUPA 4: bieg- 17 sekund, chód- 24 sekundy, dystans- 2400 m

Grupę 1 tworzą sędziowie z aspiracjami do awansu do klasy „A” oraz kursanci (mężczyźni). Grupę 2 tworzą pozostali sędziowie którzy nie mają aspiracji do awansu do klasy „A”.  Grupę 3  tworzą Kobiety. Grupę 4 sędziowie urodzeni w 1979 roku i starsi którzy nie mają aspiracji awansu do klasy „A”.

Przypominamy wszystkim uczestnikom o obowiązku posiadania karty zdrowia w oryginale do wglądu oraz kopi którą przekazujemy do akt sędziowskich (sędziowie którzy nie spełnią tego wymogu nie zostaną dopuszczeni do egzaminu)!