I zebranie plenarne w rundzie wiosennej – 4 kwietnia

Informujemy wszystkich naszych sędziów, że najbliższe zebranie plenarne odbędzie się we czwartek (4 kwietnia) o godzinie 17:45 w „Samochodówce„.

Wszystkie cotygodniowe spotkania sędziów również będą się rozpoczynać o 17:45!!!

Tematem szkolenia będzie:- „Analiza arkusza obserwacji rundy jesiennej sezonu 2018/2019”

Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Kolegium Sędziów w Nowym Sączu, obserwator szczebla centralnego – Stanisław Brożek.

Na zebraniu plenarnym będą zbierane wszystkie zaległe składki KFP. Jest to ostateczny termin wnoszenia tych opłat.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!