Egzaminy kl. „O” i „A” 22 czerwiec – PWSZ Nowy Sącz

Zarząd Kolegium Sędziów informuje, iż letnie egzaminy sędziów klasy Okręgowej i „A” oraz obserwatorów klasy Okręgowej i „A” odbędą się w sobotę dnia 22 czerwca 2019 roku o godz. 900 – 1230 w budynku Instytutu Sportu – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przy ul. Kościuszki. (rejestracja od godz. 800)

Harmonogram egzaminów:

  • 800  – 850      – rejestracja sędziów
  • 900  –  930     – egzamin teoretyczny
  • 1000 – 1230     – egzamin kondycyjny
  • 1300  – 1330     – ogłoszenie egzaminów

Wyniki egzaminów będą podane do publicznej wiadomości po powtórnej weryfikacji wyników egzaminów teoretycznych.

Warunkiem dopuszczenia sędziego do egzaminów jest posiadanie ważnej karty zdrowia oraz uregulowanie wszelkich zaległości u skarbnika KmS Nowy Sącz.