I zebranie plenarne- 1 sierpnia (czwartek) godz. 17:30

Informujemy wszystkich Sędziów oraz Obserwatorów, że najbliższe zebranie plenarne odbędzie się

01 sierpnia (czwartek) o godzinie 17:30 na obiekcie KS „Helena” Nowy Sącz.

Tematem szkolenia będzie:- „Najnowsze zmiany w Przepisach Gry w Piłkę Nożną”

Spotkanie poprowadzi PIOTR TENCZYŃSKI -Członek Centralnej Komisji Szkolenia KS PZPN

 

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!