Kary indywidualne dla osób funkcyjnych – zasady postępowania.

Przewinienia w czasie gry.

W przypadku osób funkcyjnych Przepisy Gry nie zakładają konieczności automatycznego przerwania gry przy zachowaniu, za które sędzia sięgnie po reprymendę/ŻK/CzK wobec winnego. Jeśli to zachowanie nie wpływa na grę (w tym zachowanie wobec jednego z sędziów), ta powinna być ona kontynuowana, a sankcje wyciągnięte w najbliższej przerwie w grze.

Sędzia winien jednak przerwać grę, jeśli zachowanie osoby funkcyjnej wpływa lub może wpłynąć na:

  • atmosferę w najbliższym otoczeniu pola gry (np. atak na członka przeciwnego zespołu, co często prowadzi do przepychanek, masowej konfrontacji),
  • zachowanie widzów (np. prowokacyjne/agresywne zachowanie w stosunku do kibica przeciwnej drużyny).

Podejmując decyzję o przerwaniu/nieprzerwaniu gry w konkretnej sytuacji sędzia winien brać pod uwagę zarówno konieczność dbania o ciągłość gry w tym o nie skrzywdzenie drużyny posiadającej piłkę (argument za „odłożeniem” sankcji do najbliższej przerwy), jak i porządek oraz bezpieczeństwo (niesportowe zachowania zawodników rzadko przenoszą się poza pole gry; odwrotnie niż w przypadku osób funkcyjnych).

Polityka trzech (czterech) kroków.

Aktualne zapisy Art. 12 są zgodne z duchem dotychczas stosowanej „polityki trzech kroków”. Na str. 113-114 opisano grupy przykładowych (najczęstszych) przewinień osób funkcyjnych, za które sędzia sięga po reprymendę/ŻK/CzK. Tak samo jak w dotychczasowej „polityce trzech kroków” – sędzia techniczny/asystent, widząc jednostkowe niewłaściwe zachowanie osoby funkcyjnej, winien zwrócić uwagę i ostrzec o kolejnych krokach – sankcjach, które będzie już nakładał sędzia (dotychczasowy 1. krok „polityki”).

Co oczywiste, w drastycznych przypadkach sędziowie winni od razu sięgać po kary indywidualne (ŻK/CzK), bez wcześniejszych rozmów i reprymend. Podczas zawodów z udziałem sędziego technicznego, przy powtarzających się nieprzepisowych zachowaniach osoby funkcyjnej, możliwe jest pominięcie przez sędziów reprymendy – sędzia może od razu ukarać winnego napomnieniem, jeśli uwaga (ostrzeżenie) w wykonaniu sędziego technicznego nie przyniosła efektu.

Z zapisów Art. 12 wynika, że reprymenda dla osoby funkcyjnej jest sankcją dyscyplinarną, a zatem czas na nią przeznaczony przez sędziego jest nienormalną przerwą w grze w rozumieniu Art. 7.

Procedury przed- i pomeczowe.

Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych problemów z identyfikacją ukaranych osób funkcyjnych, sędziowie przed meczem winni zweryfikować dane tych osób z rzeczywistością (kto został wpisany do protokołu, a kto naprawdę siedzi w strefie technicznej).

Po meczu sędzia wpisuje do załącznika wszystkie pokazane przez siebie napomnienia i wykluczenia osobom funkcyjnym, analogicznie jak zawodnikom, w tych samych rubrykach na żółte i czerwone kartki. Reprymendy nie są odnotowywane.

Jeśli przy wypełnianiu sprawozdania system Extranet nie pozwala na opisanie ŻK/CzK osoby funkcyjnej tak samo jak zawodnika, kary indywidualne dla osób funkcyjnych należy umieścić w uwagach (z podaniem wszystkich danych – minuta, imię, nazwisko, drużyna, funkcja, rodzaj kary, powód kary).

Trener będący również zawodnikiem.

Za niektóre przewinienia (np. wkopanie drugiej piłki na boisko) Przepisy Gry przewidują wyższą karę dla osoby funkcyjnej niż dla zawodnika. Świadczy to o większej odpowiedzialności za wizerunek gry, ciążącej na osobach funkcyjnych. Jeśli tego rodzaju przewinienie popełni uczestnik meczu będący zarówno zawodnikiem, jak i osobą funkcyjną, zostanie ukarany karą wyższą – jak osoba funkcyjna.

Trener jako jedyna osoba funkcyjna.

Zapisany w Art. 12 system żółtych i czerwonych kartek dla osób funkcyjnych ma zastosowanie we wszystkich rozgrywkach, również tam, gdzie wobec zawodników stosowane są kary wychowawcze (zamiast ŻK).

W rozgrywkach drużyn młodzieżowych, gdy trener jest jedynym dorosłym opiekunem drużyny, jego wykluczenie nie jest powodem do przedwczesnego zakończenia zawodów. Mecz toczy się dalej, a trener dalej ma obowiązek opiekowania się swoją drużyną, niezależnie od tego, że przebywa na  trybunie lub za ogrodzeniem boiska.

Hierarchia ważności osób funkcyjnych obecnych w strefie technicznej

Art. 12 stanowi, że w przypadku przewinienia popełnionego przez nieustaloną osobę funkcyjną  w strefie technicznej, gdy sędziowie nie są w stanie ustalić sprawcy, sankcje dyscyplinarne zostają nałożone na „najwyższego rangą trenera obecnego w strefie technicznej”. Zapis ten należy – zgodnie z intencją ustawodawcy oraz duchem gry – rozciągnąć na wszystkie osoby funkcyjne przebywające w strefie technicznej, a zatem również kierownika drużyny, lekarza etc. W celu sprawnego przeprowadzenia procedury sędziowie powinni przed meczem ustalić hierarchię ważności osób funkcyjnych i stosować ją przy tego typu zdarzeniach. Kolejność wpisania poszczególnych osób do protokołu może mieć jedynie charakter pomocniczy ponieważ zawsze nr 1 w tej hierarchii będzie trener (niezależnie od tego, na której pozycji jest wpisany do protokołu). W dalszej kolejności będą to inni trenerzy (np. asystent, II trener, trener bramkarzy, trener przygotowania motorycznego), a dalej pozostałe osoby funkcyjne.