Zarząd KS MZPN Podokręg Nowy Sącz przedkłada plan egzaminów wiosennych dla sędziów klasy „O” i „A” Nowy Sącz/Gorlice

Zarząd KS MZPN Podokręg Nowy Sącz wyznaczył na dzień 13.03.2020r., (piątek) egzaminy dla sędziów klasy O i A (Nowy Sącz/Gorlice) , które odbędą się w Nawojowej.

Plan egzaminów:

15:45-16:15  (stadion sportowy w Nawojowej).

Rejestracja uczestników

– weryfikacja aktualnych zaświadczeń lekarskich

– wydawanie numerów startowych

16:15-16:45

Egzamin teoretyczny dla sędziów kl. O i A – grupa I

16:15-16:55

Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. O i A – grupa II

16:45-17:15

Egzamin teoretyczny dla sędziów kl. O i A – grupa II

16:55-17:40

Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. O i A – grupa I

Komisja egzaminacyjna:

Teoria: Brożek Stanisław – przewodniczący, Antoszak Gabriel, Augustyn Zbigniew, Gawryś Zbigniew, Janus Paweł, Klimek Bogusław, Ogórek Antoni.

Kondycja:  Budnik Krzysztof– przewodniczący, Firlit Piotr, Kogut Łukasz, Kolak Konrad, Kożuch Hubert, Krok Sebastian, First Damian, Mituś Dawid, Ogórek Marek, Pyznar Waldemar.

Przypominamy wszystkim uczestnikom o obowiązku posiadania aktualnej karty zdrowia w oryginale do wglądu oraz kopi którą przekazujemy do akt sędziowskich (sędziowie którzy nie spełnią tego wymogu nie zostaną dopuszczeni do egzaminu).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie również uregulowanie wszystkich zaległości finansowych.