Egzamin sędziów kl. „B” oraz kursantów. Opłata KFD.

W piątek 14 sierpnia 2020r. odbędą się egzaminy sędziów klasy „B” oraz tegorocznych kursantów. Początek egzaminów godzina 17.30 w Nawojowej na obiekcie „Nawoj” Nawojowa.

Sędziowie z klasy „O” i „A” którzy nie zaliczyli egzaminu w poprzednim terminie, bądź mają nieobecność mogą w tym czasie zaliczyć egzamin.

Ze względów bezpieczeństwa egzaminy teoretyczne odbędą się na trybunach (prosimy sędziów o zaopatrzenie się w maseczkę, twardą podkładkę do pisania, wodę mineralną oraz obowiązkową dezynfekcję rąk podczas wejścia na stadion).
Przypominamy o obowiązkowym przedstawieniu badań lekarskich lub stosownego oświadczenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest brak zaległości finansowych w stosunku do Komisji Sędziowskiej

 

Informujemy, iż do końca sierpnia br. należy opłacić składkę KFD za rok 2020 w kwocie 25 zł (nie dotyczy sędziów tegorocznego kursu).

Uregulowanie składki KFD możliwe jest tylko u Referenta Finansowego Pawła Janusa na konto lub osobiście:

Paweł Janus – Referent finansowy

Nr konta do wpłat: 27 1020 5558 0000 8102 3368 5770