Harmonogram egzaminu sędziów B klasy i kursantów.

W piątek 14 sierpnia 2020r. odbędą się egzaminy sędziów klasy „B” oraz tegorocznych kursantów. Początek egzaminów godzina 17.00 w Nawojowej na obiekcie „Nawoj” Nawojowa.

Podajemy szczegółowy harmonogram egzaminu. W związku z wymogami sanitarnymi sędziowie zostali podzieleni na grupy, tak aby uniknąć większego zgromadzenia. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych terminów.

17:00 – Rejestracja sędziów kl. B (grupa awansowa) oraz kursantów

17:15– egzamin teoretyczny – sędziowie kl. B (grupa awansowa) oraz kursanci

17:50– egzamin kondycyjny- sędziowie kl. B (grupa awansowa) oraz kursanci

 

18:15– rejestracja pozostałych sędziów kl. B oraz sędziów klasy „O” i „A” którzy nie zaliczyli egzaminu w poprzednim terminie, bądź mają nieobecność

18:30– egzamin teoretyczny

19:05– egzamin kondycyjny

Ze względów bezpieczeństwa egzaminy teoretyczne odbędą się na trybunach (prosimy sędziów o zaopatrzenie się w maseczkę, twardą podkładkę do pisania, wodę mineralną oraz obowiązkową dezynfekcję rąk podczas wejścia na stadion).
Przypominamy o obowiązkowym przedstawieniu badań lekarskich lub stosownego oświadczenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest brak zaległości finansowych w stosunku do Komisji Sędziowskiej.