Termin wnoszenia opłat za licencję sędziowskie sezon 2020/2021

Informujemy, że w związku ze zbliżającym się pierwszym zebraniem sędziów, będą zbierane opłaty za licencję sędziowskie w sezonie rozgrywkowym 2020/2021. 
Ostateczny termin wnoszenia opłat za licencje upłynie w czwartek 27 sierpnia. 
Prosimy o poważne podejście do w/w tematu. Sędziowie którzy nie uiszczą opłaty zostaną zawieszeni w obsadzie.  
Poniżej przypominamy komunikat w tej sprawie wystosowany z KS MZPN.
„Komisja ds. Licencji Sędziowskich Małopolskiego ZPN informuje wszystkich sędziów czynnych (sędziujących), że wraz z rozpoczynającym się nowym sezonem piłkarskim 2020/2021 Sędziowie zobowiązani są posiadać Licencję Sędziowską, zgodnie z Uchwałą nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarządu PZPN w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich.
Termin złożenia dokumentów licencyjnych:
  • do 27 sierpnia 2020 r. – wszyscy sędziowie
Wymieniony termin jest ostateczny, a nie złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wpłaty w podanym terminie będzie skutkowało brakiem obsady zawodów.
Sędziowie, którzy nie złożą w terminie wymaganych dokumentów licencyjnych będą traktowani jako nie wyrażający zgody na sędziowanie bowiem poprzez nie złożenie dokumentów nie wyrazili takiej woli, stąd będą nie uwzględniani w obsadzie zawodów. 
Poniżej przedstawiamy wniosek oraz tabele opłat licencyjnych.