Zebranie plenarne 27 sierpnia (czwartek) godz. 18:00 Nawojowa

Informujemy wszystkich Sędziów oraz Obserwatorów, że najbliższe zebranie plenarne odbędzie się 27 sierpnia (czwartek) o godzinie 18:00 na obiekcie sportowym w Nawojowej. Na zebranie każdy przychodzi w maseczce!

Tematem szkolenia będzie:- „Najnowsze zmiany w Przepisach Gry w Piłkę Nożną”

Szkolenie poprowadzi Stanisław BROŻEK– Przewodniczący KS Nowy Sącz, obserwator szczebla centralnego.
Kolejnym punktem zebrania będzie „Przypomnienie istotnych zapisów w Regulaminach ”- które przedstawi Przedstawiciel Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Nowy Sącz.

W tym dniu będzie prowadzona również dystrybucja najnowszych Przepisów Gry – cena 12zł, będą zbierane opłaty licencyjne oraz KFD od sędziów (osoby które nie zakupią przepisów i nie uregulują opłat nie będą brane pod uwagę przy obsadzie sędziowskiej).

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),

b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),

c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.