Zebranie plenarne 24 (czwartek) godzina 18:00

Informujemy wszystkich sędziów i obserwatorów, że najbliższe zebranie plenarne odbędzie się we czwartek (24 września) o godzinie 18:00 na obiekcie KS „Helena” Nowy Sącz.

Spotkanie poprowadzi kol. Przemysław Grębski- sędzia 4 ligi.

Temat szkolenia brzmi: „Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zawodnikami. Niesportowe zachowania wobec sędziów (antycypowanie)”

Na zebranie każdy przychodzi w maseczce ochronnej! 

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4), b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły), c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Dodatkowo na zebraniu będzie można zakupić Przepisy Gry (cena 12 zł), jak również uzupełnić zaległości finansowe.