Składka KFP- zmiana kwoty!!!

Zgodnie z przesłana informacją od Przewodniczącego Andrzeja Sękowskiego uprzejmie informujemy, że składka na Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich na rok 2021 wynosi 70 zł. Bardzo prosimy o możliwe szybkie wpłacenie składki na Fundację do Pana Zbigniewa Gawrysia. Wpłaty można dokonać osobiście lub na nr konta Pana Zbyszka, podany na naszej stronie internetowej ( zakładka Kolegium Sędziów – Kontakt).

Wpłaty dokonują sędziowie, którzy już należą do Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego.