Zostań sędzią!!! Kurs sędziowski 2021- Aktualizacja.

Informujemy wszystkich, którzy chcą zostać sędzią piłki nożnej, że Komisja Sędziowska MZPN Podokręgu Nowy Sącz prowadzi stały nabór kandydatów na kurs sędziowski .

Kurs rozpocznie się 12 lutego( piątek) 2o21 roku o godzinie 17.30 w siedzibie Podokregu Nowy Sącz ul. Krolowej Jadwigi 34. Spotkania będą się odbywać 2 razy w tygodniu: w piątki o 17 lub 18 i soboty o 9 lub 10. Każde spotkanie potrwa 1-2 godziny.

Szczegółowy plan kursu przedstawiony zostanie na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Zainteresowanych przystąpieniem do kursu prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną ankiety kandydata na adres: komisjasedziowska@gmail.com

 

Niezbędne dokumenty, jakie powinni dostarczyć kandydaci na spotkanie organizacyjne:

1. Ankieta – Podanie;

2. Podanie o przyjęcie;

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek do dopuszczenia kandydata do egzaminu kondycyjnego (należy przynieść oryginał oraz kopię na egzamin kondycyjny w marcu);

4. Oswiadczenie kandydata;

5. Dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia – w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej);

7. Zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy kandydatów między 16-18 rokiem życia).

8. Klauzula informacyjna;

9. Dwie aktualne fotografie (podpisane);

 

Minimalny wiek kandydata – ukończone 16 lat.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu, który składa się z części pisemnej oraz kondycyjnej.Egzamin pisemny polega na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata nabytej w trakcie trwania kursu – test składający się z 30 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, kandydat poddawany jest egzaminowi kondycyjnemu – test interwałowy.

Zaliczenie w/w egzaminów pozwala na rozpoczęcie pracy na boisku w charakterze sędziego piłki nożnej.

Kontakt do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu:
e-mail: komisjasedziowska@gmail.com

 

OBEJRZYJ FILM PROMOCYJNY „ZOSTAŃ SĘDZIĄ”


JAK WYGLĄDA PRACA SĘDZIEGO


ZOBACZ JAK PRACUJE SZYMON MARCINIAK obecnie najlepszy polski sędzia!