HARMONOGRAM EGZAMINU SEDZIÓW KLASY „O”, „A”, „B” ORAZ KURSANTÓW 01.07.2021 NAWOJOWA

Harmonogram egzaminów:

  • 17:30      – rejestracja sędziów (obiekt sportowy w Nawojowej)
  • 18:00 –  18:30     – egzamin teoretyczny kl. „O” i „A”
  • 18:00 – 18:45      – egzamin kondycyjny kl. „B” oraz kursanci
  • 18:45 – 19:30      – egzamin kondycyjny kl. „O” i „A”
  • 19:00 – 19:30      – egzamin teoretyczny kl. „B” oraz kursanci

Przewodniczący Komisji: Stanisław Brożek

Członkowie Komisji: sędziowie 4 ligi oraz obserwatorzy.