Informacja dotycząca egzaminów oraz zebrania plenarnego.

Zarząd Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu na swoim posiedzeniu w dniu 03.08.2021 podjął następujące decyzje:

  1. Ustalono listy sędziów klasy „O” oraz „A” na sezon rozgrywkowy 2021/2022- przedstawiono do zatwierdzenia przez Zarząd MZPN Podokręg Nowy Sącz.
  2. Egzaminy sędziów klasy „O” odbędą się w Gorlicach. Z racji tego, iż w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 MZPN Podokręg Gorlice będzie organem prowadzącym klasę okręgową, Komisja Sędziowska w Gorlicach jest odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminów. Egzaminy odbędą się 13.08.2021 (piątek) godzina 18.00 na obiekcie Glinika Gorlice (w przypadku zmiany miejsca sędziowie zostaną o tym niezwłocznie poinformowani). Z Komisji sędziowskiej w Nowym Sączu w egzaminach udział biorą: sędziowie spadkowicze z IV ligi; sędziowie klasy „O”- którzy dostali nominację od Zarządu KS; oraz sędziowie klasy  „A”- którzy uzyskali awans do klasy „O”. Szczegółowa lista sędziów klasy „O” dostępna po zalogowaniu.
  3. Egzaminy sędziów klasy A i B oraz kursantów odbędą się 12.08.2021 (czwartek) godzina 17.30 na obiekcie sportowym w Nawojowej. Z Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu w egzaminach udział biorą: sędziowie spadkowicze z klasy „O”- którzy nie zaliczyli egzaminu lub byli nieobecni, oraz wszyscy sędziowie klasy A, B oraz kursanci – którzy nie zaliczyli egzaminu na min 21 pkt lub byli nieobecni na egzaminach. Szczegółowa lista sędziów klasy „A” dostępna po zalogowaniu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest brak jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Komisji Sędziowskiej oraz Podokręgu Nowy Sącz. Sędziowie, którzy nie zaliczyli egzaminu lub nie  usprawiedliwili swojej nieobecności, wnoszą opłatę zgodnie z regulaminem KFD w kwocie 50zł. Osoby , które nie zaliczą egzaminu, nie będą uwzględniane w obsadzie.

4. Zebranie plenarne – odbędzie się w dniu 12.08.2021 (czwartek) godzina 19.00 na obiekcie sportowym w Nawojowej, zaraz po egzaminach. W zebraniu uczestniczą  wszyscy sędziowie oraz obserwatorzy przynależni do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu. Obecność obowiązkowa, każda nieobecność musi być poprzedzona usprawiedliwieniem na maila komisji. Zebranie poprowadzi Przewodniczący Komisji Sędziowskiej MZPN Podokręg Nowy Sącz oraz obserwator szczebla centralnego Stanisław Brożek i Przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz oraz obserwator IV ligi Bogusław Klimek. Tematem zebrania będą sprawy organizacyjne przed rozpoczynającym się sezonem rozgrywkowym 2021/2022.